perjantai 21. syyskuuta 2012

Yleisötyö viestinnän välineenä

Pieni näyttämö ja Fuckin Åmålin lavastus
Aamulla palattiin Fucking Åmål -esitykseen ja siihen liittyvään yleisötyöhön. Tähän mennessä on tehty ennakkotyöpajoja yläasteilla. Nuoret ovat lähteneet hienosti mukaan ja käsitelleet omia toiveitaan ja pelkojaan mielikuvitushahmojen kautta.

Päivän teoriaosuudessa palattiin vielä siihen, että johtajan tuki ja koko henkilökunnan osallistuminen ovat tärkeitä yleisötyön onnistumiselle. Taiteilijoille on myös hyvin antoisaa tehdä yhteistyötä yleisön kanssa, vaikka ajan ja menetelmien löytyminen voi olla kovan työn takana. Tässä teatterikuraattori on tärkeä henkilö oikenlaisten puitteiden luomisessa.

Yleisötyö on siis koko organisaation asia ja siksi sen tavoitteet ja toiminta on kirjattava teatterin strategiaan. Tie sinne voi olla pitkä, mutta esimerkiksi Kotkan Kaupunginteatterissa yleisötyöstä kiinnostuttiin hallitusta myöten onnistuneen yleisötyökokeilun ansiosta. Tässä esimerkissä ilmaisutaidon ohjaajaopiskelija järjesti Koirien Kalevala -esitykseen liittyviä ennakkopajoja koululaisille!  Tämän maaperän muokkauksen jälkeen Kotkassa on tehty pitkän tähtäimen suunnitelma ja valittu näyttelijä ja ilmaisutaidon ohjaaja Pia Lunkka sitä toteuttamaan. Kun organisaatio on saatu aidosti sitoutumaan, ja työtä tekemässä on ammattilainen, on hyvä lähteä jatkamaan. 

Arttu Haapalainen luotsasi keskustelujamme ja toiminnallista tekemistämme kiireettömasti ja asiantuntevasti. Artun näyttämät Powerpointit löytyvät TEKIJÄ-hankkeen sivuilta. Niistä kannattaa katsoa hyviä ohjeita yleisötyön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Minulle jäi erityisesti mieleen kohderyhmän merkitys:
  1. Yleisötyön suunnittelussa on ensin hyvä määritellä kohderyhmiä.  mutta...
  2. Toteuttamisvaiheessa kohderyhmä pitää unohtaa ja luoda kohtaaminen ihmisten kanssa.
Näinhän se on. Ei kai kukaan meistä halua olla tarkasti rajatun kohderyhmän edustaja.

Arttu Haapalainen painotti yleisötyön laadun merkitystä ja totesi että Suomessa yleisötyön sisällöt ovat kunnossa. Heikoin lenkki on usein ennen ja jälkeen yleisötyötä tehtävä työ. Todistusaineistoa kaivataan.  Palautteet ovat yleensä todella hyviä. Nyt pitäisi vain saada tämä positiivinen palaute näkyviin.

Viestinnän merkitystä ei kai koskaan voi korostaa liikaa. Markkinoinnin kannalta yleisötyöllä voidaan luoda positiivista julkisuutta, kunhan vain saadaan toimittajat kiinnostumaan. Tässä vaiheessa kannattaa panostaa korkealaatuisiin kuviin ja muistaa kuvaoikeudet. Keskustelussa kyseltiin myös, kuuluuko viestintä yleisötyön tekijän työnkuvaan? Tultiin siihen tulokseen, että tarkat tiedotteet tehdään itse ja markkinoinnin kautta saadaa viestit maailmalle.
Yleisötyöntekijän helvetissä on...
Yleisötyöntekijän taivaassa toimitaan näin:

Päivän päätteeksi kuvailtiin yleisötyöntekijän taivas ja helvetti sekä iloa tuottavat asiat ja haasteet.


Koulutuspäivien aikana keskusteltiin myös yleisötyön vertaisverkostosta. Tällä hetkellä on jo toiminnassa Kuraattorikilta, joka toimii sähköpostilistalla. Mukaan pääsee ilmoittamalla kiinnostuksensa Kansallisteatterin teatterikuraattorille Pirjo Virtaselle: pirjo.virtanen(at)kansallisteatteri.fi. Suomenkielistä materiaalia löytyy YLÖS-hankkeen sivuilta, joille on kerätty mielenkiintoisia esimerkkejä ja muuta hankkeen aikana tuotettua materiaalia.

Tämän koulutusjakson päätteeksi todettiin että:
- mahdollisuudet ovat rajattomat! Kannattaa kokeilla ja jakaa kokemuksia.
- yleisötyö on kaikkien asia!
- ollaan muutoksen aallossa positiivisessa mielessä!

Blogin kirjoitti Leena Björkvist

torstai 20. syyskuuta 2012

Yleisötyö - bisnestä, taidetta vai sosiaalista työtä?

Yleisötyön menetelmiä, määritelmiä ja merkityksiä pohdittiin TEKIJÄ-hankkeen yleisötyökoulutuksessa Kokkolan kaupunginteatterissa tänään. Ilmaisutaidon ohjaaja Arttu Haapalaisen johdolla perehdyimme erilaisiin tapoihin olla dialogissa yleisön kanssa.

Todettiin, että yleisötyö voi olla tiettyyn esitykseen tutustumista esimerkiksi kulissikierrosten, taiteilijatapaamisien ja työskentelymetodien kautta. Joskus yleisötyö voi olla kokonaisen esityksen luominen, kuten Helsingin kaupunginteatterin esityksessä Silmissäni mennyt.  Keskeistä on, että yleisötyötä tehdään ihmisten kanssa ja annetaan heidän suunnata toimintaa.

Miten yleisötyö sitten saadaan toimimaan?
Koulutuksen isännät Kokkolan kaupunginteatterilaiset vastasivat, että siihen tarvitaan yleisötyöntekijä, koko henkilökunnan mukana olo ja johtajan innostuneisuus ja tuki. Markkinoinnin ja viestinnän suhde kiinnosti monia ja Kokkolassa teatterikuraattorin ja markkinointisihteerin yhteinen työhuone koettiin hyväksi lähtökohdaksi.
Tässä toimistosihteeri Milla Impola, teatterinjohtaja Sini Pesonen, teatterikuraattori Hanni-Mari Rättö ja markkinointisihteri Irja Hemmilä esittelevät uutta materiaalia. Sini Pesonen on aloittanut tänä syksynä ja Hanni-Mari Rättö on työskennellyt Kokkolan kaupunginteatterissa vuoden ja nyt pesti on muutettu täysipäiväiseksi. Kannattaa tutustua heidän laajaan yleisötyöohjelmaansa tästä.

Saimme kokea kulissikierroksen Hanni-Marin johdolla ja suunnitella yleisötyötä, joka auttaa kiertävää esitystä kohtaamaan paikallisen yleisön. Pitkäjänteisen suunnittelun merkitys korostui myös näissä harjoituksissa. Otsikon kysymyksestä voisi tässä vaiheessa jättää kysymysmerkin pois, sillä yleisötyö voi parhaimmillaan antaa siinä oleville ihmisille uusia näkökulmia, syventää esitysten kokemusta ja tuoda teatterille uusia yleisöjä. Niin, ja kyllä yleisöyhteistyö meille vanhoillekin kävijöille  uutta virtaa antaa!

Päivä huipentui mukavasti Fucking Åmålin avoimiin harjoituksiin.

Blogin kirjoitti Leena Björkvist