sunnuntai 4. syyskuuta 2011

TEKIJÄ-hanke etsii esityksiä vuoden 2012 pilottikiertueillle - HAKUAIKA 1.9.-30.9.2011!

TEKIJÄ-hankkeen päätavoite on kehittää kiertuetoimintaa vapaiden ryhmien ja kiinteiden ammattiteattereiden välille, ja luoda siten toimiva kansallinen ammattiteattereiden kiertueverkosto.
TEKIJÄ toimii välittäjätahona eli ”agentuurina” kiertueelle valittavien esitysten ja vastaanottavien teattereiden välillä. Ensimmäiset pilottikiertueet toteutetaan keväällä ja syksyllä 2012, kiertäviä esityksiä haetaan NYT!
Vastaanottavat teatterit ovat TEKIJÄ-hankkeen yhteistyöteattereita ja -tahoja. Esityksiä haetaan puitejärjestelyyn eli hanke valitsee useita esityksiä, joita myydään vastaanottaville tahoille tapauskohtaisesti.
Lue hakuasiakirjat huolellisesti ennen lomakkeiden täyttämistä. Mahdolliset kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa Tampereen yliopiston hankintayksikölle (hankinnat.talousosasto@uta.fi).
TEKIJÄ-hankkeen kevään 2013 pilottikiertueiden esityksiä haetaan erillisellä haulla.TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för Teater
Tavoitteet:
- Valtakunnalliset teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen
- Vapaiden ryhmien esitysten yleisöpohjan kasvu ja esityskauden pidentyminen
- Vapaiden ryhmien ja freelance-toimijoiden liikkuvuuden kasvu ja kehittäminen
- Maakunnallisten teatterilaitosten yhteistyöpohjan laajentaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti
- Kiertuetoimintaan erikoistuneiden agentuurien perustaminen
- Kiertueverkoston toiminnan laajentaminen kansallisesti ja  kansainvälisesti
- Yhteis- ja kehitystyön jatkuminen koko teatterikentällä (esim. yhteistyöhankkeet, yhteistuotannot)
- Teatterin saavutettavuuden lisääntyminen kiertuetoiminnan kasvun myötä
- Teatterialalla toimivien tuottajien kiertueosaamisen kasvattaminen
- Uusien liiketoimintamallien luominen teatterialalle
- Esitysmyynnin ja tuotantotaitojen laajentaminen
- Kiertuetoimintaverkoston rakentuminen usean teatterin kanssa
- Kiertuesopimuskäytäntöjen ja toimitapojen kehittäminen
- Kulttuuripoliittinen asennemuutos
- Suomen ja ruotsinkielisen teatterin toimintarajojen rikkominen
- Vapaiden teatteriryhmien omarahoitusosuuksien kasvaminen

Kohderyhmät:
- Kiinteät teatterit ja niiden henkilökunta
- Vapaan teatterikentän ryhmät ja niiden henkilökunta
- Teatterituottajat, yleisötyöntekijät, freelancetaitelijat
- Suomenkieliset, ruotsinkieliset ja kansainväliset teatterialan organisaatiot, verkostot ja toimijat

Toimintamallit:
Kiertuetoiminnan pilottikokeilut Suomessa
- Pienimuotoiset kansainväliset yhteistyömallit ja -kokeilut
- Liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien kartoittaminen pilottikiertuetoiminnasta kertyneen palautteen   perusteella
- Kiertuetoimintaan ja -tuottamiseen liittyvä koulutus
- Tulosten levittäminen teatterikentälle mm. TEKIJÄ-hankkeen www-sivustolla
- Uudet toimenpide-ehdotukset ja toimintamallit hankkeen päättyessä